top of page

 CONTACT 

Symfónia umenia

 FESTIVAL MANAGEMENT 

Andrea Kozáková

director and founder of the festival

+421 903 576 169
andrea.kozakova@symfoniaumenia.sk

 

Richard Bednar

festival manager

richard.bednar@symfoniaumenia.sk

 FESTIVAL TEAM 

Karolína Halenárová

production

+421 902 281 077

karolina.halenarova@symfoniaumenia.sk

Patrícia Packová

marketing and advertisement

+421 911 556 911

patricia.packova@symfoniaumenia.sk

Monika Smutná
tickets and reservations

monika.smutna@symfoniaumenia.sk

 

Patrik Cucor

contact for media

patrik.cucor@symfoniaumenia.sk

Information on the festival

info@symfoniaumenia.sk
 

 FESTIVAL ARTIC BOARD 

Vlado Valovič

Ľubica Čekovská

Richard Bednár

Andrea Kozáková

bottom of page